“แม็คกรุ๊ป” คว้าเรตติ้ง “AA” หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 พร้อมผลประเมิน CGR ระดับดีเลิศ 5 ดาว ปีที่ 5 ติดต่อกัน

You may also like...