สหรัฐฯอนุญาตให้นำเข้าส้มโอฉายรังสีของไทยครั้งแรก ‘สทน.’ พร้อมให้บริการฉายรังสีฤดูกาลปี 2567

You may also like...