“เบทาโกร” จับมือ “มทร.ล้านนา” “มจธ.” ยกระดับทักษะพนักงาน รูปแบบ “โรงเรียนในโรงงาน”

You may also like...