เปิดประชุม “ยานยนต์โลก”
ชูไทยผู้นำยานยนต์อาเชียน

 

รมต.อุตฯ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เปิดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 ต้อนรับคณะกรรมการ และสมาชิกของ OICA จากทั่วโลกมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือ และพัฒนาอุตฯยานยนต์ทั่วโลกให้ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีการสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพเชื้อเพลิง เน้นย้ำส่งเสริมบทบาทอุตฯยานยนต์ไทยในอาเซียนและเวทีโลก ตลอดจนส่งผลดีการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจประเทศโดยรวม

 

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA) ได้ร่วมกับ Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” (OICA). ที่เป็นสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายยานยนต์ระดับสากล ในการจัดการเสวนา OICA Round Table “The World Auto Industry: Situation and Trends in the ASEAN region and the world ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้การจัดประชุมประจำปี OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “The ASEAN Region; Its Auto Industry and Free Trade Agreement”

นายธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เปิดเผยว่า การที่ TAIA ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 ครั้งนี้ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญของอุตสาหกรรมยาน ยนต์ยนต์ทั่วโลกให้มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นอกจากการปาฐกถาพิเศษจากท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว สมาชิกจากประเทศอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำ อาทิ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และเกาหลียังได้มีการร่วมบรรยายหัวข้อ The ASEAN region, its auto industry and free trade agreements และมีการเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกทั้งในด้านของสภาพตลาด สถานการณ์ปัจจุบันและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

นายธนวัฒน์ คุ้มสิน ยังกล่าวอีกว่า สมาชิกส่วนใหญ่ที่มาร่วมการประชุมครั้งนี้ มาจากประเทศอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำ ทั้งจากยุโรป เอเชีย และอเมริกา ซึ่งถือเป็นลูกค้ากลุ่มระดับสูง และส่วนใหญ่จะเคยมาประเทศไทยแล้วทั้งในด้านธุรกิจและ ส่วนตัว ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้มาในแง่จำนวนเงินแล้วอาจรวมกันไม่มาก แต่ในแง่ภาพลักษณ์ สมาคมฯ ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นต้องจัดงานให้ ประสบความสำเร็จ เพื่อคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและเป็นการเรียกความเชื่อมั่นในสายตาชาวต่างชาติว่าประเทศไทยยังเป็นฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคนี้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย

“ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคและของโลก โดยเมื่อปี 2012 เคยอยู่ในอันดับที่ 9 ด้วยกำลังการผลิต 2.4 ล้านคัน ในขณะที่ปี 2557 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.8 ล้านคัน ยอดขายอยู่ในลำดับที่ 17 ของโลก ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์ของเรามีมาตรฐานในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับและมีการส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลก โดยในปีที่ผ่านมามียอดส่งออก 1.1 ล้านคัน และในปี 2558 นี้คาดว่าจะส่งออกไปนานาประเทศประมาณ 1.2 ล้านคัน” นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกล่าว

You may also like...