กระทรวงวิทย์-SME Bankปลื้ม
ตลาดSMEเงินสะพัด180ล้าน

 

กระทรวงวิทย์ฯและเอสเอ็มอี แบงก์ ปลื้ม “งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs”  และ “งานสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย” ข้างทำเนียบรัฐบาลที่จัดขึ้นระหว่าง 2-25 ต.ค. 58  ชี้มีผู้เข้าชมงานมากกว่าแสนคน โซนกระทรวงวิทย์ฯ เงินสะพัดกว่า 165ล้านบาท โซน SME Bank 24 วันกว่า 17 ล้านบาท มีผู้ขอใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4% กว่า 450 ล้านบาท พร้อมส่งมอบภารกิจต่อให้มหาดไทย

 

วท

 

พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs  และงานสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาลในวันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาท่ามกลางการปลาบปลื้มยินดีของทุกฝ่ายที่งานประสบความสำเร็จด้วยดี

 

ทั้งนี้ นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า  การที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายให้จัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ณ ตลาดคลอดผดุงฯ ในครั้งนี้  นับเป็นโอกาสดีของกระทรวงที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการวิจัย พัฒนา ส่งเสริมจากหน่วยงานภายใต้กระทรวง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน นักวิจัย ต่างมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ได้จำหน่าย ที่สำคัญการจัดงานดังกล่าว ประชาชนสามารถใกล้ชิดคำว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ของคำว่า “วิทยาศาสตร์อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด”

 

วท3

วท4

 

ผลสำเร็จของการจัดงานอย่างเป็นรูปธรรม รองปลัดกระทรวงวิทย์ฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 23 วันของการจัดงานภายในบูธกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 135 บูธ ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้เป็นที่น่าพอใจ โดยสร้างยอดสั่งซื้อได้ถึง 161,328,700 บาท ยอดจำหน่าย 4,439,693 บาท  ยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50,004 คน ผู้เข้าใช้บริการ MOST SERVICE 1,547 ราย และยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  818 คน นับว่าเป็นเสียงตอบรับจากประชาชนเกินความคาดหมาย  สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs  นักวิจัย นักพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมถึงผู้ผลิตสินค้าและผู้ขายมีโอกาสได้ชื้อขายสินค้านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทุกคนได้เห็นคุณค่า เลือกใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถสนองตอบความต้องการและการดำเนินชีวิตประจำวันในโลกยุคปัจจุบันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และยั่งยืนด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

 

ด้าน นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี แบงก์)กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงาน “สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมแห่งนี้ มีผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 65,000 คน มีสินค้าคุณภาพจากทั่วภูมิภาคมาจำหน่ายสินค้า 194 ร้านค้า และมีร้านค้าสวัสดิการมาจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษ ร้านค้าจากโครงการคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินจับจ่ายใช้สอยภายในงานเป็นเงินกว่า 17 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินอาจไม่สูง เนื่องจากเป็นสินค้าจากผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก แต่สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมงาน คือ การได้เปิดโลกทัศน์ในการค้าขาย สามารถต่อยอดธุรกิจเปิดตลาดการค้าใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการตัวเองในอนาคต

 

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีกิจกรรมเติมเต็มองค์ความรู้ให้คำปรึกษาแนะนำด้านธุรกิจ ซึ่งมีผู้มารับบริการปรึกษาด้านการเขียนแผนธุรกิจกว่า 103 ราย รับบริการขึ้นทะเบียน SMEs จาก สสว. กว่า 272 ราย ตรวจเครดิตบูโรฟรีกว่า 631 ราย ปรึกษาเชิงธุรกิจจากกระทรวงพาณิชย์กว่า 102 ราย และรับคำแนะนำทำบัญชีครัวเรือนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กว่า 361 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจเข้ารับคำปรึกษาแนะนำและยื่นขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4% ต่อปีจากเอสเอ็มอีแบงก์จำนวนกว่า 196 ราย เป็นวงเงินกว่า 450 ล้านบาท และมีนักเรียนนักศึกษาที่มีไอเดียสร้างสรรค์ต้องการเริ่มต้นธุรกิจจากสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคได้สมัครเข้าร่วมโครงการปั้นธุรกิจพิชิตเงินแสนจากเอสเอ็มอีแบงก์ เสนอโครงการเข้ามาจำนวนมากถึง 74 ไอเดียธุรกิจ เพื่อรับเงินสนับสนุนเงินทุนแบบให้เปล่า และธนาคารจะให้การดูแลเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดต่อไป จึงนับว่างานนี้ได้รวบรวมทุกสิ่งไว้ภายในงานเดียวเพื่อให้บริการประชาชน ทั้งสินค้าบริการ เงินทุน องค์ความรู้เชิงธุรกิจ และสินค้าสวัสดิการราคาพิเศษ ที่นำมาจำหน่ายราคาถูกเพื่อช่วย แบ่งเบาภาระค่าครองชีพ

 

กล่าวได้ว่างานสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทยประสบความสำเร็จด้วยดี และยังช่วยตอบโจทย์การมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง และเป็นต้นแบบหนึ่งที่จะสานต่อให้งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมเดินหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชน ทั้งผู้มาเยี่ยมชมงาน และผู้ประกอบการที่มาจำหน่ายสินค้า สร้างโอกาส SMEs สร้างรายได้ เปิดตลาดการค้าขายและเรียนรู้วงจรธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด สร้างความยั่งยืนในธุรกิจต่อไป

 

ทั้งนี้หลังจากจบพิธีปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และงานสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย  พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานปิดงานได้ ให้เกียรติขึ้นเวทีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อจับรางวัลมอบโชคแก่ประชาชนและผู้ประกอบการผู้ร่วมกิจกรรมภายในงาน ซึ่งมีประชาชนมานั่งรอลุ้นโชคอย่างสนุกสนานตั้งแต่ช่วงเย็น นอกจากนี้ ยังมีนางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจกระทรวง และนายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ร่วมมอบโชคครั้งนี้ด้วย

You may also like...