อบจ.-เทศบาลอุดรฯร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมโดรน

You may also like...