เปิดเทรนด์ไฮเทคพบ ไทยเป็นเหยื่อการโจมตีด้วย Ransomware มากสุดอันดับสามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

You may also like...