5 สถาบันวิชาการจี้รัฐทุ่มลงทุนกู้วิกฤตทักษะคนไทย เป็นวาระแห่งชาติ เป้าเริ่มต้นคนไทยจบแค่ ม.3 กว่า 20 ล้านคน

You may also like...