“รมต.พิมพ์ภัทรา” ห่วงใยเอสเอ็มอี 3 จ.แดนภาคใต้หลังเหตุการณ์ไม่สงบ

You may also like...