‘ดร.ชนะ ภูมี’ นั่งนายก TCMA อีกสมัย สานต่อภารกิจ นำอุตสาหกรรมซีเมนต์มุ่งสู่ Net Zero 2050

You may also like...