โครงการศิลป์ สร้างสรรค์ เสน่ห์เมืองนนท์ ประจำปี ๒๕๖๗ ชวนร่วมกิจกรรมประเพณีทำบุญห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์

You may also like...