หอการค้าไทย-จีน ตั้งเป้าปี67-68 กระชับสัมพันธ์ไทย-หลายมณฑลจีน หวังส่งออกไปจีนเพิ่ม

You may also like...