สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน จับมือรัฐ-เอกชน จัดงาน “Green Technology Expo 2024”

You may also like...