สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทรงเปิดระบบลำเลียงแสงฯที่แรก

You may also like...