มาตรการรัฐหนุนสินเชื่ออสังหาฯ
เตือนหนี้ครัวเรือนทอนกำลังซื้อ

You may also like...