พม. สร้างกุศลใหญ่ จัดพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล

You may also like...