ปลัดก.วิทย์ฯตรวจเยี่ยมโครงการ
พื้นที่สาธิตพื้นลานอเนกประสงค์

You may also like...