อนุมัติต่างด้าวลงทุน 34 ราย
งบ 500ล้านบ.จ้างงาน400คน

You may also like...