เอสเอ็มอีแบงก์เลือก “มงคล”
กรรมการผู้จัดการคนใหม่

ธพว. หรือเอสเอ็มอีแบงก์ ได้กรรมการผู้จัดการคนใหม่แล้ว “มงคล ลีลาธรรม”  ผู้มีประสบการณ์บริหารด้านการเงินการธนาคารหลายแห่งมาแทนอดีตกรรมการผู้จัดการ นายสุพจน์ อาวาส ที่ลาออกไปเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ขั้นตอนจากนี้จะมีการเจรจาเรื่องค่าตอบแทนกับนายมงคล และนำเสนอกระทรวงการคลังเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอีแบงก์ ต่อไป

นายมงคล ลีลาธรรม

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว. หรือเอสเอ็มอีแบงก์)   เปิดเผยถึง ผลการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบให้นายมงคล ลีลาธรรม เป็นกรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอีแบงก์ โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพว. เสนอ โดยคำนึงเรื่องความสามารถในการดำเนินงานตามพันธกิจหลักและการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นสำคัญ

 สำหรับประวัตินายมงคล มีประสบการณ์บริหารด้านการเงินการธนาคารหลายแห่ง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ซึ่งเป็นธนาคารให้สินเชื่อรายย่อย ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับภารกิจของเอสเอ็มอีแบงก์  ที่เน้นลูกค้ารายย่อยเช่นเดียวกัน    และเคยผ่านงานภาครัฐ เป็นอดีตรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นต้น

าพ-จากhttp://www.manager.co.th/

You may also like...