“มหันตภัย…. ฟิลเลอร์…..”
อันตราย ….ฉีดโดยไม่ระวัง

You may also like...