แอพฯDD. ‘Google แปลภาษา’
เจ๋งแปลรูป-คำพูด-เขียน-พิมพ์

You may also like...