“พิเชฐ” บุกจีนชวนรัฐบาล-เอกชน
ร่วมลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ไทย

You may also like...