ปส.-กรมทรัพยากรทางทะเล
ตั้งสถานีระวังภัยรังสีเพิ่มระยอง

You may also like...