แม่น้ำเรสซิเดนท์ฯทำบุญปีใหม่
ตักบาตรคณะพระสงฆ์ 99 รูป

You may also like...