สนช.-กสท.-สมาคมสมองกลฯ
เปิดศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

You may also like...