ต้นปี59ต่างด้าวลงทุนไทย31ราย
รวมมูลค่ากว่า 1,077 ล้านบาท

You may also like...