กินโฟเลต 6 สัปดาห์ก่อนตั้งครรภ์
ป้องกัน “พิการแต่กำเนิด” 50%

You may also like...