“วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559”
โชว์ผลงานเด่นไทย-นานาชาติ

 

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด”วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559″ และมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557  พร้อมเปิดนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทค บางนา มีผลงานนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักเรียน นักศึกษาโชว์เพียบ

 

วัน3

วัน5

สำนักงานคณะกรรมการการวจัยแห่งชาติ(วช.) จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 ขึ้นภายใต้แนวคิด “Life & Learn” เพื่อส่งเสริมให้นักประดิษฐ์ไทยสร้างสรรผลงานประดิษฐ์คิดค้น นำสู่การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยงานจะมีไปถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์” เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก โดย วช.ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางในการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”

20160202_150732_resized

20160202_151057_resized

20160202_150929_resized

ภายในงานนอกจากนิทรรศการเฉลมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังมีนิทรรศการรางวัลสภาวิจัย ที่เป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นของเหล่านักวิจัยไทย ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  นับว่าเป็นเวทีระดับชาติ ให้นักเรียนนักศึกษา นักประดิษฐ์และนักวิจัยได้นำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นได้เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงการนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

20160202_155504_resized

เครื่องทดสอบการกระจายความร้อนวัสดุ

20160202_160110_resized

แชมป์เก่ามาร่วมโชว์-คอมพิวเตอร์จิ๋วเพื่อนักประดิษฐ์ตัวน้อย รางวัลระดับดีเยี่ยมผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ปี 2558

หลังจากมีการมอบรางวัลนักวิจัย นักประดิษฐ์รุ่นใหญ่ไปแล้ว ยังเหลือการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนที่จะมีการตัดสินและมอบรางวัลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557  ซึ่งผลงานที่เข้าร่วม สะท้อนความสามารถที่น่าชื่นชมของเด็กไทย นอกเหนือจากนี้ยังมีการประชุม-เสวนาและฝึกอบรม บริการให้คำปรึกษาด้านการเงิน และอื่น ๆ

1

22

 

 20160202_163104_resized_2

ซีเมนต์จากมะพร้าวและขนไก่

ขณะเดียวกันปีนี้ยังเป็นครั้งแรกของงาน “วันนักประดิษฐ์” การจัดเวทีนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานและสิ่งประดิษฐ์ระดับภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่น ๆ และร่วมประกวดผลงานซึ่งจะมีการประกาศและมอบรางวัลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

 20160202_162304_resized_2

20160202_162334_resized_2

กิมจิแห้ง

เชิญชวนประชาชนทั่วไป นักวิจัย  นักเรียน นักศึกษา ไปชมผลงานดี ๆ กันได้ ณ  ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทค บางนา ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

You may also like...