เส้นหมี่อบแห้งไวไว ชวนคู่รัก
จดทะเบียนสมรส “เขตบางรัก”

You may also like...