ธ.กรุงเทพบริการทุกสาขา
รับชำระค่าซองประกวดราคา

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดให้บริการรับชำระค่าซื้อซองประกวดราคาผ่านทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2559  ขณะเดียวกันยังจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าผู้รับเหมาภาครัฐที่มาใช้บริการชำระค่าซื้อซองประกวดราคา   จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการฟรี! ทันที นับเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ค้าภาครัฐ เพียงพิมพ์ใบชำระเงินที่ได้ในขั้นตอนการซื้อซองประกวดราคามายื่นชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ชำระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทันที

พร้อมกันนี้ธนาคารยังให้บริการออกหนังสือค้ำประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอนการวางค้ำประกัน ซึ่งเป็นการให้บริการทางการเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างครบวงจร โดยผู้รับเหมาภาครัฐจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้เต็มประสิทธิภาพ

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือโทร. 0-2680-9500

You may also like...