แอร์เอเชียบินตรงทุกวันครั้งแรก
เชื่อมไทย-ลาวที่หลวงพระบาง

You may also like...