ธ.กรุงเทพ-หลักทรัพย์บัวหลวง
สัมมนาด้านเศรษฐกิจการลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาหัวข้อ ‘แนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนและมุมมองการขับเคลื่อนของประเทศในปี 2559’ สำหรับลูกค้าบัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อเป็นการให้ความรู้ในด้านการลงทุน ทั้งมุมมองและแนวโน้มของเศรษฐกิจการลงทุนในปี 2559โดยงานสัมมนาดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลากหลายกิจกรรมที่ธนาคารได้สร้างสรรค์เพื่อลูกค้าคนสำคัญของธนาคารเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา)ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (กลาง) นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากซ้าย) นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ (ขวา) นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัย (ซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และนายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ และ Chief Investment Officer (CIO)Fund Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (ที่ 2 จากซ้ายร่วมให้การต้อนรับ ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) (ที่ 2 จากขวา) ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา

You may also like...