วช.หนุนวิจัยเพิ่มมูลค่า “พลอย”
ด้วย “เทคโนโลยีลำไอออน”

You may also like...