คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ
ลงนามถวายพระพรในหลวง

You may also like...