ภัยแล้งเอลนิโญ่กระทบชาวนา
สูญเงินกว่า 8.4 หมื่นล้านบาท

You may also like...