รองโฆษกกระทรวงวิทย์เผย
เรือโดยสารระเบิดอาจเกิดแก๊สรั่ว

You may also like...