เอสเอ็มอีแบงก์ ร่วมจัดบูธ
“Money Expo หาดใหญ่ 2016”

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดบูธให้คำปรึกษาแนะนำ  ในงาน Money Expo หาดใหญ่ 2016 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มี.ค. 2558  เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.  ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ภาคใต้ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเอสเอ็มอีแบงก์มีบริการหลากหลาย อาทิ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4% (Policy loan) กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ใช้ บสย. ค้ำประกันกู้ได้

ให้บริการปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจ SMEs Start-up  โครงการร่วมลงทุน และการจองหรือซื้อสินทรัพย์รอการขาย ผู้เข้าร่วมงานสามารถขอรับคำปรึกษาแนะนำ พร้อมยื่นกู้ได้ภายในงาน บูธ E2

 

mon

You may also like...