เปิด “อนุสาวรีย์อาจารย์ป๋วย”
โอกาสรำลึก 100 ปี ชาตกาล

 

หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) และ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิด “อนุสาวรีย์อาจารย์ป๋วย” เพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติอาจารย์ป๋วย อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาล ทั้งนี้ พิธีเปิดดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีบุคคลใกล้ชิดและลูกศิษย์อาจารย์ป๋วยร่วมงานจำนวนมาก

ภาพจากซ้าย
1.      ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2.      ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และ ลูกศิษย์อาจารย์ป๋วย
3.      ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.      นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
5.      หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
6.      ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.      ศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8.      ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

You may also like...