เปิด “อนุสาวรีย์อาจารย์ป๋วย”
โอกาสรำลึก 100 ปี ชาตกาล

You may also like...