กระทรวงอุตฯร่วม 4 หน่วยงาน
ดัน SMEs เข้าถึงแหล่งทุนนอก

You may also like...