เอกชนชูโมเดลร่วมมือประชารัฐ
ยกระดับนวัตกรรม-ศักยภาพผลิต

You may also like...