ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
เยี่ยมกิจการซีไอเอ็มบี มาเลเซีย

You may also like...