พาณิชย์พิจารณามอบตรา สัญลักษณ์ “Thai SELECT”

 

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานพิจารณาตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ครั้งที่ 1/2559 พร้อมด้วยกรรมการจากกรมวิชาการเกษตร สถาบันอาหาร สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปแห่งประเทศไทย และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย การประชุมพิจารณาในครั้งนี้มีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปส่งผลิตภัณฑ์เข้าสมัครเพื่อขอรับตราจำนวนทั้งสิ้น 72 รายการ จากทั้งหมด 11 บริษัท

งานจัดขึ้น ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดา 24 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา

You may also like...