วช.ประชุมพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
ตั้งเป้าดันเข้าตลาดกว่า 500ชิ้น

You may also like...