ธ.กรุงไทยเลี้ยงขอบคุณลูกค้า
50ปีที่อยู่เคียงข้างกันตลอดมา

 

นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับลูกค้าคนพิเศษที่มาร่วมงาน “50 ปี แห่งความผูกพัน ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันตลอดมา ซึ่งทางธนาคารจัดขึ้น เพื่อเป็นการขอบคุณบรรดาลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่น เคียงข้างและเติบโตมาพร้อมกับธนาคาร ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท 

You may also like...