ฟูจิตสึ-สำนักสิ่งแวดล้อมอังกฤษ
สร้างระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม

You may also like...