มุมหนังสือ. ‘กว่าเจ้จะเป็นหมอ2’
เจ้เก่งขึ้น เพลียขึ้น เสียน้ำตาเพิ่ม

You may also like...