นักวิจัยมธ.17รางวัลเวทีเจนีวา
ไฮไลท์-เสียงพูดบอกอัลไซเมอร์

You may also like...