“รอยเลื่อน” จุดเสี่ยงธรณีพิบัติ
จี้รัฐหนุนวิจัยรอยเลื่อนที่ซ่อนอยู่

You may also like...