MRT เตือนเปลี่ยนบัตรโดยสาร
ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2559 ฟรี

รถไฟฟ้า MRT แจ้งเตือนผู้โดยสารที่ใช้บัตรประเภทเติมเงินในการเดินทาง ให้รีบดำเนินการติดต่อขอเปลี่ยนบัตรฯใหม่ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เนื่องจากบัตรโดยสารเก่าจะสามารถเดินทางได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นี้เท่านั้น หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล 02-2624-5200 ทั้งนี้ รถไฟฟ้า MRT อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”) ที่ให้บริการทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า

 

You may also like...