ปฏิทินข่าว..กิจกรรม “อพวช.”
ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดพิธีเปิดนิทรรศการ “นาโน…คุณสมบัติมหัศจรรย์ สู่นวัตกรรมโลก” และนิทรรศการ “เล่น…เรียน…รู้ ในของเล่นไทย” วันจันทร์ที่ 23  พฤษภาคม  2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

You may also like...